Currently browsing author

budgetit, Page 2

Brud på forsyningen

Grundet vandbrud vil der de næste dage være uregelmæssigheder i vandleverancen – så snart der er normal tilstande igen vil dette blive meddelt

Vandingsforbud

Vi skal endnu en gang gøre opmærksom på at der er vandingsforbud og fyldning af havebassin/svømmepøl og lignende heller IKKE er tilladt.

Lukning af vand

På grund af ledningsarbejde vil der være lukket for vandet fredag d. 31-05-2019 fra kl. 08.00-14 .00

Pesticider

Gennem dagspressen har der i den senere tid været omtale af nye pesticider i vores drikkevand, det drejer sig om “1,2,4-Triazol og …

Ny Persondatalov

Persondataloven ikrafttrædelse 25. maj 2018. Som led i samhandelsforholdet vil vi som dataansvarlig indsamle og behandle en række personoplysninger om vore kunder, …

Driftsforstyrelser

Der er for tiden driftforstyrelser i form af mindre tryk på vandet, grundet et vandbrud. Vi vender tilbage når der igen er …

Brud på forsyningen

Der er opstået brud på forsyningen. Dette kan medføre brunt vand i hanerne, vi anbefaler at lade vandet løbe til det igen …