Currently browsing author

budgetit, Page 2

Generalforsamling

Rosted & Omegns VandværkGeneralforsamling, torsdag, den 27. februar 2020 kl. 19.00 Sludstrup Forsamlingshus Dagsorden: Valg af stemmetæller Valg af dirigent Aflæggelse af …

Lukning af vand

Grundet reparation  vil der være lukket for vandet natten mellem fredag den 20.09 og lørdag den 21.09 i tidsrummet 00.30 – 06.00 – …

Udskiftning af hovedhane

På grund af udskiftning af hovedhane vil der i tidsrummet kl. 08.00 til 16.00 d. 09-09-2019 for komme afbrydelser i vand forsyningen.

Reperation af vandbrud

Onsdag d. 21/8-2019 vil der i perioder være lukket for vandet i Skørpinge, grundet reparation af vandbrud.

Brud på forsyningen

Grundet vandbrud vil der de næste dage være uregelmæssigheder i vandleverancen – så snart der er normal tilstande igen vil dette blive meddelt

Vandingsforbud

Vi skal endnu en gang gøre opmærksom på at der er vandingsforbud og fyldning af havebassin/svømmepøl og lignende heller IKKE er tilladt.

Lukning af vand

På grund af ledningsarbejde vil der være lukket for vandet fredag d. 31-05-2019 fra kl. 08.00-14 .00

Pesticider

Gennem dagspressen har der i den senere tid været omtale af nye pesticider i vores drikkevand, det drejer sig om “1,2,4-Triazol og …

Ny Persondatalov

Persondataloven ikrafttrædelse 25. maj 2018. Som led i samhandelsforholdet vil vi som dataansvarlig indsamle og behandle en række personoplysninger om vore kunder, …