Takster

Takster 2021

Driftsbidrag

Excl. moms

Incl. moms

Fast årlig afgift pr. ejendom pr. boligenhed.

900,00

1.125,00

Målerafgift – årlig pr. vandmåler

0,00

0,00

Vandafgift pr. m3.

7,50

9,38

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat)

6,37

7,96

Anlægsbidrag – i byzone

Dimension

Hovedanlæg

Forsyningsledning

Stikledning

I alt
excl. moms

I alt
incl. moms

32 mm

5.183,00

3.984,80

4.981,00

14.148,80

17.686,00

40 mm

10.366,00

3.984,80

5.479,10

19.829,90

24.787,37

50 mm

15.549,00

3.984,80

5.977,20

25.511,00

31.888,75

63 mm

20.732,00

3.984,80

6.475,30

31.192,10

38.990,12

Anlægsbidrag – i landzone

Dimension

Hovedanlæg

Forsyningsledning

Stikledning

I alt kr. Excl. moms

I alt kr. Incl. moms

32 mm

5.183,00

21.816,78

4.981,00

31.980,78

39.975,97

40 mm

10.366,00

21.816,78

5.479,10

37.661,88

47.077,35

50 mm

15.549,00

21.816,78

5.977,20

43.342,98

54.175,72

63 mm

20.732,00

21.816,78

6.475,30

49.024,08

61.280,10

Hvis flere boliger forsynes gennem samme stikledning, betaler 1. bolig fuldt anlægsbidrag for 32 mm stikledning, medens der pr. efterfølgende bolig kun betales hovedanlægsbidrag for 32 mm stikledning.

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om – eller tilbygning kan der opkræves yderligere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen og udgiften til ændring af stikledning i henhold til regulativ

Forsynings – og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

Gebyrer    

Rykkergebyr

100,00

Moms frit

For sen indsendelse af selvaflæsningskort

0,00

Moms frit

Flyttegebyr

75,00

93,75

Gebyr for aflæsning af vandmåler

300,00

375,00

Gebyr for oplysning til advokat/ejendomsmægler v/hushandel

0,00

0,00

Lukke gebyr + faktiske omkostninger ved lukning

1.000,00

Moms frit

Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger ved genåbning

1.000,00

1.250,00

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Slagelse kommunalbestyrelse den februar 2020