Takster

Takstblad for 2023

Driftsbidrag
Kr. excl. momsKr. incl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom pr. boligenhed.1.000,001.250,00
Målerafgift – årlig pr. vandmåler0,000,00
Vandafgift pr. m3.8,0010,00
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat)6,377,96
Anlægsbidrag
i byzone
Stiklednings- dimensionHovedanlægForsynings- ledningStikledning
I alt kr. Excl. momsI alt kr. Incl. moms
32 mm5.183,003.984,804.981,0014.148,8017.686,00
40 mm10.366,003.984,805.479,1019.829,9024.787,37
50 mm15.549,003.984,805.977,2025.511,0031.888,75
63 mm20.732,003.984,806.475,3031.192,1038.990,12
Anlægsbidrag
i landzone
Stiklednings- dimensionHovedanlægForsynings- ledningStikledningI alt kr. Excl. momsI alt kr. Incl. moms
32 mm5.183,0021.816,784.981,0031.980,7839.975,97
40 mm10.366,0021.816,785.479,1037.661,8847.077,35
50 mm15.549,0021.816,785.977,2043.342,9854.175,72
63 mm20.732,0021.816,786.475,3049.024,0861.280,10

Hvis flere boliger forsynes gennem samme stikledning, betaler 1. bolig fuldt anlægsbidrag for 32 mm stikledning, medens der pr. efterfølgende bolig kun betales hovedanlægsbidrag for 32 mm stikledning.

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om – eller tilbygning kan der opkræves yderligere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen og udgiften til ændring af stikledning i henhold til regulativ Forsynings – og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

Gebyrer

Rykkegebyr100,00Moms frit
For sen indsendelse af selvaflæsningskort0,00Moms frit
Flyttegebyr75,0093,75
Gebyr for aflæsning af vandmåler300,00375,00
Gebyr for oplysning til advokat/ejendomsmægler v/hushandel0,000,00
Lukke gebyr + faktiske omkostninger ved lukning1.000,00Moms frit
Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger ved genåbning1.000,001.250,00