Vedrørende pesticidrester i drikkevandet

Torsdag den 24. august 2017 blev der i nyhederne oplyst om, at der var
fundet pesticideresten desphenyl-chloridazon i drikkevandet i nogen
boringer bl.a. i Slagelse Kommune.

Vi skal oplyse, at det ikke er i vores boringer – men vandværket har
kontaktet vores analyse institut for at få foretaget en sådan analyse.

Endvidere skal vi oplyse, at der skal indtages meget store mængder
drikkevand (ca. 500 liter i døgnet) før det er sundhedsfarligt.

Så snart vores analyse resultat foreligger vil der blive orienteret herom.