Pesticider

Gennem dagspressen har der i den senere tid været omtale af nye pesticider i vores drikkevand, det drejer sig om “1,2,4-Triazol og N,N-Dimethyl Sulfamid (DMS).

Vandværket kan oplyse om, at disse 2 nye pesticider er blevet en del af vores obligatoriske pesticid kontrol-pakke – så vi også får taget løbende prøver for dette.