Ny Persondatalov

Persondataloven ikrafttrædelse 25. maj 2018.

Som led i samhandelsforholdet vil vi som dataansvarlig indsamle og behandle en række personoplysninger om vore kunder, typisk oplysninger om navn, adresse og kontaktoplysninger. Uden disse oplysninger kan vandværket ikke leverer sin ydelse til dig.

Behandlingen af disse data, vil ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i persondataloven.

Vi opbevarer oplysninger om vore kunder i op til 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.

Som registreret hos os, har du altid ret til at sende os dine indvendinger mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven. Indvendinger/kommentar kan sendes til vandværkets mail: administration@rostedvand.dk

Du har som kunde ret til at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, Telefon 3319 3200, Fax 3319 3218, e-mail dt@datatilsynet.dk, www.datatilsynet.dk.