Budget

Budget 2022 – 2024

IndtægterRealiseret
2021
Budget
2022
Budget
2023
Budget
2024
Vandforbrug
Fast afgift
Tilslutninger
Øvrige indtægter
286.401
285.520
0
3.243
288.000
308.000
0
3.500
288.000
308.000
0
3.500
288.000
308.000
0
3.500
Indtægter i alt575.164599.500599.500599.500
Udgifter driftRealiseret
2021
Budget
2022
Budget
2023
Budget
2024
Strømforbrug
Rep/vedligehold
Renholdelse
Analyser
Teknisk bistand
Erstatninger
Vand SK
Forsikringer
21.666
258.734
29.000
32.287
9.146
0
90.094
13.189
20.000
200.000
30.000
18.000
5.000
0
250.000
13.500
20.000
200.000
30.000
18.000
5.000
0
250.000
13.500
20.000
200.000
30.000
18.000
5.000
0
250.000
13.500
Udgifter drift i alt454.116536.500536.500536.500
AdministrationRealiseret
2021
Budget
2022
Budget
2023
Budget
2024
Kurser
Ejendomsskat
Kontingent
Kontorhold
Porto/gebyr
EDB-service
Telefon
Regnskab/kons.
Generalf.
Møder/friv. Arb.
Tab/reg deb.
0
2.045
7.699
5.926
8.097
17.866
11.851
72.000
6.284
23.400
0
0
2.100
7.000
9.500
9.500
15.000
8.500
72.000
3.000
25.000
10.000
5.000
2.100
7.000
11.500
11.000
15.000
8.500
72.000
3.000
25.000
0
5.000
2.100
7.000
11.500
11.000
15.000
8.500
72.000
3.000
25.000
0
Administration i alt155.168161.600160.100160.100
FinansieringRealiseret
2021
Budget
2022
Budget
2023
Budget
2024
Renteindt.
Renteudg.
Gebyr bank
0
-2.674
-1.908
0
-1.500
-2.500
0
-2.000
-2.000
0
-2.000
-2.000
Finansering i alt-4.582-2.500-2.500-2.500
Afskrivninger-119.399-120.000-57.114-57.114
Hensat til senere0000
Resultat/underdækning-158.10118.900-90.986-40.986