Budget

Budget 2022 – 2024

IndtægterRealiseret
2022
Budget
2022
Budget
2023
Budget
2024
Vandforbrug
Fast afgift
Tilslutninger
Øvrige indtægter
309.509
313.388
0
3.206
288.000
308.000
0
3.500
310.000
313.388
0
3.500
310.000
313.388
0
3.500
Indtægter i alt575.164599.500626.888626.888
Udgifter driftRealiseret
2022
Budget
2022
Budget
2023
Budget
2024
Strømforbrug
Rep/vedligehold
Renholdelse
Analyser
Teknisk bistand
Erstatninger
Vand SK
Forsikringer
39.091
199.755
30.000
14.698
0
13.824
180.201
12.570
20.000
200.000
30.000
18.000
0
13.500
250.000
5000
30.000
200.000
30.000
15.000
30.000
15.000
240.500
13.500
30.000
200.000
30.000
15.000
6.500
0
240.500
13.500
Udgifter drift i alt454.116536.500574.000525.000
AdministrationRealiseret
2022
Budget
2022
Budget
2023
Budget
2024
Kurser
Ejendomsskat
Kontingent
Kontorhold
Porto/gebyr
EDB-service
Telefon
Regnskab/kons.
Generalf.
Møder/friv. Arb.
Tab/reg deb.
955
2.045
8.153
4.526
11.555
16.823
9.543
72.000
1.273
16.891
36.000
0
2.100
7.000
9.500
9.500
15.000
8.500
72.000
3.000
10.000
24.000
5.000
2.100
7.000
11.500
0
15.000
8.500
72.000
3.000
30.000
10.000
5.000
2.100
7.000
11.500
0
15.000
8.500
72.000
3.000
30.000
10.000
Administration i alt179.764161.600164.100164.100
FinansieringRealiseret
2022
Budget
2022
Budget
2023
Budget
2024
Renteindt.
Renteudg.
Gebyr bank
0
-2.053
-1.943
0
-1.500
-2.500
0
0
-2.000
0
0
-2.000
Finansering i alt-3.996-4.000-2.500-2.500
Afskrivninger-119.399-120.000-57.114-57.114
Hensat til senere0000
Resultat/underdækning-167-195-222.600-170.826-121.826